Yleisötapahtumien turvallisuus

Yleisötapahtumien turvallisuuspalvelut asiantuntemuksella

Kun haluat varmistua yleisötapahtumasi tai liikuntapalvelusi turvallisuudesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ota yhteyttä meihin.

Olemme asiantunteva, ripeä ja joustava koulutus- ja palveluntarjoaja. Autamme varmistamaan yleisötapahtumasi turvallisuuden, oletpa sitten järjestämässä viihde- tai huvitilaisuutta, liikuntatapahtumaa, näytöstä tai urheilukilpailua tai olet liikuntapalvelun tarjoaja.

Yleisötapahtumien turvallisuus

Yleisötapahtumaa järjestettäessä järjestäjän vastuulla on paikalle saapuvan yleisön turvallisuus.

Turvallisuuden varmistamiseksi tilaisuuden järjestäjän on laadittava joko pelastustoimilain (379/2011) mukainen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tai kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) vaatima turvallisuusasiakirja. Asiakirjat on esitettävä myös yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen yhteydessä järjestämispaikan poliisille.

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja tulee laadittavaksi silloin, kun yleisötapahtuma ei edellytä pelastussuunnitelmaa, mutta tapahtumaan liittyy merkittävä riski, joka toteutuessaan voi aiheuttaa vaaraa jonkun turvallisuudelle joko osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

Liikunta- ja kuluttajapalvelujen turvallisuus

Liikuntapalveluissa ja -tapahtumissa sekä urheilukilpailuissa järjestäjällä on vastuu tapahtumiin osallistuvien turvallisuudesta.

Kun on kyse liikuntapalvelujen tarjoamisesta, kuten esimerkiksi kuntosalitoiminta, seikkailuliikunta tai ratsastuskeskus, toiminnanharjoittajan tulee tunnistaa palvelujen käyttöön liittyvät vaarat ja ryhtyä toimiin turvallisuuden varmistamiseksi sekä vaaratilanteisiin varautumiseksi.

Selvityksestä tulee laatia kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) määrittelee tarkemmin kaikki ne palvelut, joita tämä velvoite koskee.

Urheilukilpailuja tai liikuntatapahtumia järjestävän toiminnanharjoittajan, järjestön tai yhteisön tulee laatia yleisötapahtumiin turvallisuussuunnitelma tai vaihtoehtoisesti pelastussuunnitelma mikäli tapahtuman luonne sitä edellyttää. Suunnitelmaa varten tulee kartoittaa mahdolliset vaaratilanteet ja niiden vaatimat ennakoivat toimet.

Tapahtuman turvallisuus tulee varmistaa vaaratilanteisiin varautumisella sekä riittävin turvallisuusjärjestelyin tapahtumapaikalla tiedotus ja osallistujien opastus mukaan lukien. Ennakoivat toimet, varautuminen ja turvallisuusjärjestelyt kuvataan tapahtumaa varten laadittavassa suunnitelmassa. Suunnitelmaa tarvitaan myös yleisötilaisuudesta tehtävään ilmoitukseen.

Tarve yleisötapahtumien turvallisuuspalveluille? Pyydä tarjous!

Autamme mielellämme palvelujen ja tapahtumien turvallisuuden varmistamisessa. Tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä info@hsmturvallisuuspalvelut.fi.