Työturvallisuuspalvelut

Työturvallisuuspalvelut kokemuksella ja asiantuntemuksella

Tarjoamme työturvallisuuspalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat täyttää työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet suunnitelmallisesti, luotettavasti ja joustavasti.

Laaja kokemuksemme toimipaikkojen työturvallisuustyön kehittämisessä, henkilöstön työturvallisuuskoulutuksessa (sisäinen linkki työturvallisuuskorttikoulutus-alasivulle) sekä asiantuntemuksemme työturvallisuuslainsäädännöstä auttavat meitä löytämään kriittiset parannuskohteet nopeasti, jolloin aikaa säästyy organisaatiosi varsinaiselle ydintehtävälle.

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi

Työympäristöön ja työhön liittyvien vaarojen kartoitus auttaa tunnistamaan systemaattisesti työpaikan työturvallisuuteen ja -terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Riskien arvioinnin kautta päästään tarkastelemaan työpaikan työturvallisuustasoa ja toimintaa kokonaisuutena ja määrittelemään keskeisiä kehittämistarpeita.

Työpaikan turvallisuustoiminta on työnantajan vastuulla. Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin vaatimus perustuu työturvallisuuslakiin ja se koskee kaikkia työpaikkoja. Dokumentoitu selvitys ja arviointi on tarpeen pitää myös ajan tasalla, kun työolot tai -menetelmät muuttuvat.

Riskien arviointi voidaan toteuttaa työpaikan oman henkilöstön voimin esimerkiksi työnantajan, työsuojeluorganisaation ja työntekijöiden yhteistyönä. Lisäksi voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tarpeiden mukaan.

Hyvä arviointi käynnistyy johdon päätöksellä, on hyvin suunniteltu ja järjestelmällisesti toteutettu, riittävän kattava ja totuudenmukainen, osallistava ja johtaa työturvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Kun halutaan käyttää apuna ulkopuolista työturvallisuuden ja -terveyden asiantuntemusta, olemme käytettävissä ja kerromme mielellämme asiasta lisää.

Työn turvallisuussuunnitelmat

Työn turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on tarkastella työtä työvaiheittain, tunnistaa niihin liittyviä vaaratekijöitä ja suunnitella työn toteutus turvallisuus huomioiden. 

Turvallisuussuunnittelussa vastuu on työnjohdolla, suunnitelmat tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Suunnitelma edistää turvallisiin työtapoihin sitoutumista.

Työn turvallisuussuunnittelun vastuut on määritelty työturvallisuuslainsäädännössä. Työn turvallisuussuunnitelmien laadinta yhteisillä työpaikoilla, muuttuvassa työympäristössä sekä korkean riskin työvaiheissa ennen työn aloitusta edistää koko työpaikan työturvallisuutta. Meiltä opastusta ja koulutusta henkilöstölle suunnitelmien laadintaan, kysy lisää!

Työturvallisuustoiminnan arvioinnit ja työturvallisuuslainsäädäntö

Kun omaa toimintaa ja työtä koskevat työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet ovat tiedossa, voidaan työsuojeluasiat hoitaa ajoissa kuntoon ja välttyä turhalta huolelta jatkossa.

Työturvallisuustoiminnan kattavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla toimintaan kohdistuvia lainsäädännön vaatimuksia sekä niiden täyttymistä toiminnassa. Arviointiin on käytettävissä erilaisia arviointimenetelmiä ja kysymyslistoja. Arvioinnin pohjalta saadaan käsitys työturvallisuustoiminnan hallinnasta kokonaisuutena ja toimenpiteitä vaativat kehityskohteet.

Ulkopuolisen palveluntarjoajan turvallisuuden arviointimenettely (UPA-arviointi) on käytössä yhteisillä työpaikoilla, kun tilaajayritys haluaa arvioida toimittajayrityksen työturvallisuustoiminnan tilaa. Samaa menettelytapaa voidaan käyttää myös yksittäisillä työpaikoilla.

Tarve työturvallisuuspalveluille? Pyydä tarjous!

Autamme mielellämme vaarojen kartoituksessa, riskien arvioinnissa, turvallisuussuunnitelmissa ja turvallisuustoiminnan arvioinnissa lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä info@hsmturvallisuuspalvelut.fi