Palvelut

Palvelua turvallisen työympäristön, työolosuhteiden ja hyvän työelämän puolesta.

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä. Tulitöiden tekijöiltä ja tulityöluvan antajilta edellytetään perehtymistä tulitöiden vaaroihin ja riskeihin sekä osaamista tarvittavien turvatoimien toteuttamiseen ennen tulityötä, tulityön aikana ja sen jälkeen.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Tulityökurssin tavoite

Tulityökoulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja osaamista tulitöihin liittyvistä riskeistä sekä turvallisista työtavoista tulitöihin ryhdyttäessä. Koulutuksessa korostuvat turvatoimet tulitöihin ryhdyttäessä.

Kurssilla perehdytään tulitöitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen sekä tulityöntekijän ja tulityöluvan myöntäjän vastuisiin.

Tulityökurssi sisältää aina suojaus- ja alkusammutusharjoituksen.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa Suomen Pelastusalan keskusjärjestön myöntämän tulityökortin. Kortti on voimassa kaikissa Pohjoismaissa.

Tulityökortti® on Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) todistus tulitöiden turvallisuustutkinnon suorittamisesta, joka on edellytyksenä tulityöluvan antamiseen ja tulitöiden tekemiseen väliaikaisilla tulityöpaikoilla myös katto- ja vedeneristystöissä.

Tulityökoulutus uudistui v. 2016 alusta. Aiemmin suoritetut tulityökortit (sininen ja musta kortti) ovat voimassa kortissa mainittuun ajankohtaan saakka ja oikeuttavat koulutuksen mukaiseen työhön väliaikaisella tulityöpaikalla tai katto- ja vedeneristystöihin.