Vesityökoulutus

Vesityökoulutus ja osaamistestit

Tarjoamme vesityökoulutusta ja osaamistestejä Tampereella ja muualla Pirkanmaalla, Kotkan seudulla sekä tilauksesta muualla Suomessa.

Asiantuntevat ja kokeneet kouluttajamme, mukava ilmapiiri, viihtyisät opetustilamme sekä maittava lounas ja muu tarjoilu tekevät yksipäiväisestä koulutuksesta miellyttävän.

Avoinna olevat koulutukset

Vesityökortti- talousvesi*6.9.TampereIlmoittaudu

Koulutuksen sisältö

Vesityökoulutus perehdyttää vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan sekä allasveden osalta laitostekniseen osaamiseen ja allasvesihygieniaan. Koulutuspäivä on valmentavaa koulutusta Valviran ylläpitämää talousvesihygieenistä testiä varten.

Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa vesilaitos- ja vesijohtoverkostot-testi. Allasvesikoulutuksessa allasvesitesti.

Vesityökoulutus perehdyttää

  • veden mikrobiologiaan
  • vesikemiaan
  • veden puhdistustekniikkaan
  • käytöntarkkailuun
  • talousveden laatuun liittyvään lainsäädäntöön ja
  • henkilökohtaiseen hygieniaan.

Vesityökortti

Vesityökortti on tarkoitettu talousveden käsittelyssä tai vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä sekä uimahalleissa ja kylpylöissä allasveteen liittyvissä tehtävissä työskenteleville.

Vesityökortti on todistus talousvesiosaamisesta, jota edellytetään kaikissa talousveden laatuun vaikuttavissa työtehtävissä, kuten

  • vesilaitoksilla ja vedenottamoilla
  • vesijohtoverkostotöissä.

Allasvesikorttia edellytetään henkilöiltä, jotka tekevät allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä

  • uimahalleissa, kylpylöissä ja vastaavissa.

Vesityökortin saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua testiä. Vesityökortti on Valviran myöntämä vesihygienian osaamistodistus.

Vesityökortti on myös mahdollista suorittaa osallistumalla ainoastaan testitilaisuuteen. Testiin valmistautuminen tapahtuu silloin perehtymällä erilliseen opiskelumateriaaliin.

Vesityökortti on voimassa 5 vuotta.

Vesityökoulutus talousveden osalta soveltuu kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen.

Vesihygieniatesti voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

Tilauskoulutus? Pyydä tarjous!

Mikäli haluat vesityökoulutuksen toimipaikallesi, tulemme mielellämme! Ryhmäkurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.

Hyödynnä koulutusten verovähennysoikeus!