Tieturvakoulutus

Tieturva 2 -koulutus tilauksesta ympäri Suomea

Tarjoamme Tieturva 2 -koulutusta Pirkanmaalla ja lähiympäristössä sekä tilauksesta muualla Suomessa.

Kaikki kouluttajamme ovat oman alansa asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Palvelumme on joustavaa, ripeää ja yksilölliset tarpeet huomioivaa.

Viihtyisät opetustilamme, mukava ilmapiiri ja maittavat lounaat tuovat miellyttävän lisän kaksipäiväiseen koulutukseen.

Avoinna olevat koulutukset

Tieturva213.-14.8.TampereIlmoittaudu

Kurssin sisältö

Tieturva 2 -koulutus valmentaa

 • tiellä työskentelyn riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • turvallisuuden huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • lakisääteisten suunnitelmien laatimiseen ja tarkastustoiminnan tuntemiseen
 • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • rakennuskohteiden eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Kenelle Tieturva 2 ?

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -koulutusta tienpidossa tai tiellä tehtävässä työssä

 • päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta
 • työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskuksen aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta (mukaanlukien ko. työtä tekevät hankintakonsultit)
 • tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä sekä rakennuttajakonsultilta.

Tieturvapätevyys

Tieturva 2-pätevyyden suorittaminen edellyttää Tieturva 1-pätevyyden voimassaoloa. Koulutuksen ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa henkilökohtaiseen Tieturva 2 -korttiin.

Tieturva 2 -pätevyyden päivittäminen

Tieturva 2 -pätevyys voidaan päivittää edelleen viiden vuoden ajalle sen voimassaoloaikana yhden päivän mittaisella Tieturva 2 -kertauskurssilla.

Tieturva 1 -verkkokurssi

Tieturva 1 -kurssin käynyt tuntee Väyläviraston turvallisuusohjeet, osaa tunnistaa eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuusnäkökohdat ja ottaa ne huomioon tiellä työskennellessään.

Väylävirasto edellyttää Tieturva 1 -pätevyyttä tiellä tehtävässä työssä

 • kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä
 • työkoneenkuljettajilta muussa kuin kertaluontoisessa työssä
 • muussa työssä tiellä työskenteleviltä
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Suorita Tieturva1 – kurssi verkossa e-tieturva.fi

Tilauskoulutus? Pyydä tarjous!

Mikäli haluat Tieturva 2 -koulutuksen toimipaikallesi, tulemme mielellämme! Ryhmäkurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.

Hyödynnä koulutusten verovähennysoikeus!