Tieturvakoulutus

Tieturvapätevyydet online verkkokursseilta

Tieturva 1 – ja Tieturva 2 pätevyydet siirtyivät 1.1.2022 alkaen verkkoon, jossa ne onnistuu suorittaa sujuvasti Väyläviraston online kursseina.

Tieturva 1 – pätevyys

Tieturva 1 -kurssin käynyt tuntee Väyläviraston turvallisuusohjeet, osaa tunnistaa eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuusnäkökohdat ja ottaa ne huomioon tiellä työskennellessään.

Väylävirasto edellyttää Tieturva 1 -pätevyyttä tiellä tehtävässä työssä

 • kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä
 • työkoneenkuljettajilta muussa kuin kertaluontoisessa työssä
 • muussa työssä tiellä työskenteleviltä
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Suorita Tieturva1 – kurssi verkossa e-tieturva.fi

Tieturva 2 – pätevyys

Väylävirasto edellyttää Tieturva 2 -koulutusta tienpidossa tai tiellä tehtävässä työssä

 • päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta
 • työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskuksen aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta (mukaanlukien ko. työtä tekevät hankintakonsultit)
 • tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä sekä rakennuttajakonsultilta.

Tieturva 2-pätevyyden suorittaminen edellyttää Tieturva 1-pätevyyden voimassaoloa. Koulutuksen ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittanut on saanut koulutusta

 • tiellä työskentelyn riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
 • turvallisuuden huomioimiseen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • lakisääteisten suunnitelmien laatimiseen ja tarkastustoiminnan tuntemiseen
 • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • rakennuskohteiden eri osapuolten vastuiden tuntemiseen.

Suorita Tieturva2 – kurssi verkossa e-tieturva.fi

Tilauskoulutus? Pyydä tarjous!

Mikäli haluat tiellä työskentelyn turvallisuuteen valmistavan lähikoulutuksen toimipaikallesi, tulemme mielellämme! Ryhmäkurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.

Hyödynnä koulutusten verovähennysoikeus!