Ensiapukoulutukset

Ensiapu EA 1 (16 t) tilauksesta Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa

Tarjoamme SPR:n Ensiapu EA 1® -kursseja (16 t) tilauksesta Tampereen seudulla sekä asiakkaan omissa tiloissa muualla Suomessa.

Olemme joustava ja yksilölliset tarpeet huomioiva palveluntarjoaja ja pystymme järjestämään koulutuksia lyhyelläkin varoitusajalla ja myös viikonloppuisin.

Viihtyisät opetustilamme, mukava ilmapiiri, laadukas ja asiantunteva koulutus sekä maittavat lounaat ja kahvitukset tekevät koulutuspäivästä miellyttävän.

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdytään hätäensiavun antamiseen sekä onnettomuuksissa ja tavallisimmissa sairauskohtauksissa toimimiseen. Kurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja ja ensiavun antamista erilaisin harjoituksin.

Kurssilla harjoitellaan

 • onnettomuustilanteissa toimimista
 • ensiavun antamista henkeä uhkaavissa tilanteissa (peruselvytys, tajuttomuus, sairauskohtaukset, tukehtumisvaara)
 • muissa ensiapua vaativissa tilanteissa toimimista
 • onnettomuuksiin varautumista
 • defibrilaattorin käyttöä.

Kurssilla perehdytään lisäksi

 • onnettomuuksissa syntyvien haavojen ja vammojen ensiapuun
 • nivelvammojen, murtumien ja myrkytysten ensiapuun ja hoitoon
 • palovammojen ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapuun.

Ensiapukortti

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa SPR:n ensiapukortin, joka on voimassa 3 vuotta.

EA1-kortin voimassaoloa voi kertaalleen jatkaa 3 vuotta eteenpäin kertaamalla taitoja Hätäensiapukurssilla.

Koulutuskulut ja työterveyshuollon korvaukset

Henkilöstön ensiapukoulutus on osa työpaikkojen ensiapuvalmiuden ylläpitoa. Kun työterveyshuoltosopimuksessa on määritelty ensiapukoulutustarve, tulevat koulutuskulut myös työterveyshuollon korvausten piiriin.

Kurssin kouluttajana ja kurssinjohtajana toimii SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). ETK-kouluttaja on edellytyksenä korvauksille.

Ensiapu EA 1 soveltuu kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen.

Pyydä tarjous!

Kurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi

Kurssin voi suorittaa myös verkon ja lähiopetuksen yhdistelmänä!

Hyödynnä koulutusten verovähennysoikeus!

Kurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi

Kurssin voi suorittaa myös verkon ja lähiopetuksen yhdistelmänä!


Hätäensiapu (8t) tilauksesta Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa

Tarjoamme SPR:n Hätäensiapukursseja (8 t) Tampereen seudulla ja muualla Pirkanmaalla sekä tarvittaessa asiakkaan omissa tiloissa ympäri Suomea. 

Kurssin voi suorittaa myös verkon ja lähiopetuksen yhdistelmänä, johon sisältyy 4 tunnin verkkokurssi ja 4 tuntia lähiopetusta.

Kurssin sisältö

Hätäensiapukurssi antaa ensiaputasoiset tiedot ja taidot hätäensiavun toteuttamiseen onnettomuus- ja liikenneonnettomuustilanteissa sekä tavallisimmissa sairauskohtauksissa. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Hätäensiapukurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja:

 • onnettomuustilanteissa toimimiseen
 • ensiavun antamiseen henkeä uhkaavissa tilanteissa
 • elvytys ja defibrilaattorin käyttö
 • tajuton potilas
 • sairauskohtaukset
 • tukehtumisvaara
 • suuret verenvuodot
 • auttamiseen muissa ensiapua vaativissa tilanteissa (haavat, palovammat)
 • onnettomuustilanteisiin varautumiseen.

Lisäksi ryhmäkohtaisia painotuksia tarpeiden mukaan.

Kurssin kouluttajana ja kurssinjohtajana toimii SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK).

Hätäensiapukortti (8 t)

Hätäensiapukurssi (8 t) -todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukortti EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Hätäensiapukurssi (8 t) lähiopetuksena soveltuu kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen.

Pyydä tarjous!

Kurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.

Hyödynnä koulutusten verovähennysoikeus!


Hätäensiapu (4 t) verkkokurssina

Tarjoamme SPR:n Hätäensiapukurssi (4 t) -koulutusta verkossa sekä tilauksesta lähiopetuksena Tampereella ja muualla Pirkanmaalla.

SPR:n Hätäensiapukurssi (4 t) verkkokurssi suoritetaan helposti mobiililaitteella tai tietokoneella. Kurssia varten toimitamme sähköpostilla koodin, jonka avulla kurssille pääsee kirjautumaan.

Kurssin voi käydä vaiheittain tallentamalla osasuoritukset, jolloin koulutusta pääsee myöhemmin jatkamaan suoritetuista osista eteenpäin.

Kurssin sisältö

Kurssi antaa rohkeutta ja valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ja auttaa tavallisimmissa sairauskohtauksissa. Kurssin tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Monipuolinen koulutus sisältää erilaisia tehtäviä ja sisältöjä:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukortti (4 t)

Kurssista saa SPR:n Hätäensiapukortin (4 t), joka on voimassa 3 vuotta. Verkkokurssi ei sovellu EA1® tai EA2® kertaamiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen ja tilaa koulutusalustalle tarvittava koodi. Kurssi avoinna 1.1.–31.5.2021

Verkkokurssi ryhmälle? Pyydä tarjous!

Kurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.

Hyödynnä koulutusten verovähennysoikeus!