Alkusammutus- ja tulityökurssit

Tulityökurssit Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa

Tarjoamme tulityökursseja lähikoulutuksena, yhdistelmäkursseina (täydennyskoulutus kun pätevyys voimassa) sekä ryhmille tilauksesta Tampereen seudulla sekä muualla Suomessa. Olemme notkea palveluntarjoaja ja pystymme järjestämään tilauskoulutuksia lyhyelläkin varoitusajalla.

Avoinna olevat koulutukset

Tulityö + täydennyskoulutus25.7.TampereIlmoittaudu
Tulityö + täydennyskoulutus1.8.TampereIlmoittaudu
Tulityö + täydennyskoulutus8.8.TampereIlmoittaudu

Tulityökoulutuksen sisältö

Tulityökoulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja osaamista tulitöihin liittyvistä riskeistä sekä turvallisista työtavoista. Koulutuksessa korostuvat turvatoimet tulitöihin ryhdyttäessä.

Kurssilla perehdytään tulitöitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen sekä tulityöntekijän ja tulityöluvan myöntäjän vastuisiin.

Mitä ovat tulityöt?

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä. Tulitöiden tekijöiltä ja tulityöluvan antajilta edellytetään perehtymistä tulitöiden vaaroihin ja riskeihin sekä osaamista tarvittavien turvatoimien toteuttamiseen ennen tulityötä, tulityön aikana ja sen jälkeen.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Voimassa oleva tulityökortti vaaditaan

  • tulitöitä tehtäessä tilapäisellä tulityöpaikalla
  • tulityölupaa myönnettäessä.

Tulityöpätevyys, tulityökortti®

Tulityökurssi kestää yhden työpäivän sisältäen kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen.

Tulityöpätevyyden voi suorittaa lähikoulutuksessa tai verkon ja lähikoulutuksen yhdistelmäkoulutuksena. Yhdistelmäkoulutus koostuu 4 tunnin verkkokurssista ja 4h tunnin lähiopetuksesta sammutusharjoituksineen.

Yhdistelmäkoulutus soveltuu kortin ja pätevyyden uusimiseen. Kun tulitöiden tekemiseen vaadittavaa tulityöpätevyyttä suoritetaan ensimmäistä kertaa, tulee osallistua lähiopetuksena järjestettävälle tulityökurssille.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa tulityökortin®, joka on voimassa viisi vuotta kaikissa Pohjoismaissa.

Tulityökortti® on Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) todistus tulitöiden turvallisuustutkinnon suorittamisesta, mikä on edellytyksenä tulityöluvan antamiseen ja tulitöiden tekemiseen tilapäisillä tulityöpaikoilla.

Tulityöt kuuluvat yhteisillä työpaikoilla luvanvaraiseen toimintaan, joten kortin lisäksi tarvitaan aina kirjallinen tulityölupa.

Pyydä tarjous!

Ryhmäkurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.

Alkusammutuskurssit (AS 1) Pirkanmaalla

Tarjoamme alkusammutuskoulutusta ryhmäkursseina mm. yrityksille, yhdistyksille ja oppilaitoksille Pirkanmaalla ja lähiympäristössä sekä tilauksesta muualla Suomessa.

Meiltä saa tilauskoulutukset lyhyelläkin varoitusajalla ja joustavin järjestelyin. Kaikki kouluttajamme ovat oman alansa asiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia.

Kurssin sisältö

Alkusammutuskoulutuksen tarkoituksena on opastaa ja opettaa jokaista toimimaan syttymien ja tulipalojen alkusammutuksessa. Tehokas toiminta tulipalon alkuhetkillä estää parhaiten tulipalon leviämisen.

Alkusammutuspätevyys, AS 1 -kortti

Alkusammutuskoulutus kestää kaksi tuntia. Koulutukseen kuuluu oppitunti ja sammutusharjoitukset. Jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan alkusammutusta.

Kurssille osallistunut saa alkusammutuspätevyyden sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksessa harjoitellaan alkusammutusvälineiden käyttöä, jotta tositilanteessa toimiminen käy mahdollisimman sujuvasti.

Pyydä tarjous!

Ryhmäkurssien tiedustelut ja tilaus 040 584 9560 sekä koulutus@hsmturvallisuuspalvelut.fi.